Commissies 

Jeugdcommissie:

Leden van de jeugdcommissie:
Ine Horlings, Dian en Tessa

e-mail: jeugdcommissie@viosruinen.nl

Actiecommissie:

De activiteiten voor VIOS Ruinen worden mede georganiseerd door de Actiecommissie.
Deze commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

Anne, Ine Smit, Geuchien Schoonvelde en Anke Henneveld.

E-mail: actiecommissie@viosruinen.nl

Vertrouwenscommissie:

Het doel van de vertrouwenscommissie is om leden en andere betrokkenen een laagdrempelig
aanspreekpunt te bieden in het geval wanneer iemand ongewenst gedrag en ongewenste
omgangsvormen ervaart of signaleert. Vervolgens wordt in samenspraak met de desbetreffende
persoon naar een oplossing van de situatie gezocht.
Onze aanspreekpunten: Berlinda Bork en Anke Henneveld
vertrouwenscommissie@viosruinen.nl

Maatschappelijke stage:

Bij VIOS Ruinen wordt de mogelijkheid geboden om een maatschappelijke stage te vervullen.