Bestuur

Sinds de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering in november 2023 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Eelco Hoekstra (voorzitter)
  • Eveline Hut (penningmeester) 
  • Yvet van Achteren (wedstrijdsecretaris)
  • Corry Kolthof-Wijnja (secretaris) 
  • Andre Henneveld (technische commissie)

Algemeen e-mailadres VIOS: info@viosruinen.nl

E-mail wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@viosruinen.nl

Correspondentie-adres:
VIOS Ruinen
p/a  E. Hut
Noorderweg 10
7902 AR Hoogeveen